Systemy alarmowe

Centrale produkowane przez firmę SATEL to wciąż unowocześniane urządzenia, których możliwości znacznie przekraczają konwencjonalne systemy alarmowe. Nawet najprostsze centralki posiadają możliwość programowania z wykorzystaniem komputera, zarówno lokalnie, jak i zdalnie – w celu skontrolowania poprawności pracy systemu alarmowego. Bardziej zaawansowane modele umożliwiają szeroko pojętą integrację systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej z elementami kontroli dostępu, czy realizację funkcji automatyki domowej. Naturalnym uzupełnieniem nowoczesnych – z technicznego punktu widzenia – urządzeń jest estetyka elementów sterujących, które ze względu na wygodę użytkowania muszą być eksponowane; pod tym względem firma SATEL wykorzystuje projekty nowoczesne, jednocześnie cechujące się neutralną stylistyką.

 

Alarmy porównać można do wartownika, który stoi na straży domu, biura lub innego obiektu, jednak w przeciwieństwie do człowieka nigdy się nie męczy, jest zawsze czujny, nie musi spać i może chronić dobytek przez 24 godziny na dobę.

 

Naturalnie system sygnalizacji włamania i napadu, podobnie jak wartownik, w zależności od sytuacji pracować będzie inaczej. Można wskazać trzy najważniejsze stany systemu: brak czuwania, czuwanie i alarm. Nie czuwający system jest jak wartownik, który otrzymał polecenie, aby nie zwracać uwagi na osoby, które wchodzą i wychodzą. Jeśli jednak wartownik otrzyma polecenie, aby nie wpuszczał na teren obiektu osób do tego nieuprawnionych, sytuacja ulegnie zmianie. Podobnie jest z alarmem, w którym załączono tryb czuwania. Od tej chwili zarejestrowanie na terenie obiektu obecności osób wywoła alarm. Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy: centrali alarmowej, urządzenia sterującego, czujek i sygnalizatorów. Przydatna okaże się także linia telefoniczna oraz obecny chyba już w większości gospodarstw domowych komputer.